ΦΑ Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ

//ΦΑ Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ

Η εταιρεία Επωνυμία: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ και με αντικείμενο ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ DIGITAL MARKETING επιθυμεί να απασχολήσει 5 φοιτητή/ές για εξάμηνη πρακτική άσκηση από το/τα τμήμα/τα  Διοίκησης Επιχειρήσεων   Εμπορίας & Διαφήμισης   Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής   Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ       του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας. Περιγραφή θέσης/σεων - καθήκοντα: Account Executive Internship If you are a young professional, at the end of your studies, [...]

ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Η εταιρεία Επωνυμία: ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ και με αντικείμενο ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ επιθυμεί να απασχολήσει 5 φοιτητή/ές για εξάμηνη πρακτική άσκηση από το/τα τμήμα/τα  Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος   Διοίκησης Επιχειρήσεων   Εμπορίας & Διαφήμισης   Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής   Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ   Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ       του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας. Περιγραφή θέσης/σεων - καθήκοντα: 1. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 2. ΑΠΟΘΗΚΗ 3. ΠΩΛΗΣΕΙΣ Απαιτούμενα προσόντα θέσης/σεων: ΓΝΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ [...]

‘EMPTIES’ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΧΑΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η εταιρεία Επωνυμία: 'EMPTIES' ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΧΑΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ και με αντικείμενο ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ επιθυμεί να απασχολήσει 5 φοιτητή/ές για εξάμηνη πρακτική άσκηση από το/τα τμήμα/τα  Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος   Διοίκησης Επιχειρήσεων   Εμπορίας & Διαφήμισης   Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής   Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ       του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας. Περιγραφή θέσης/σεων - καθήκοντα: 1.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 2.ΠΩΛΗΣΕΙΣ 3.ΑΠΟΘΗΚΗ 4.ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Απαιτούμενα προσόντα θέσης/σεων: ΓΝΩΣΗ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ EXCEL. Διεύθυνση χώρου [...]

X
- Enter Your Location -
- or -