ΦΑ Διοίκησης Επιχειρήσεων

//ΦΑ Διοίκησης Επιχειρήσεων

skybridge Partners

Η εταιρεία Επωνυμία: skybridge Partners και με αντικείμενο Η Skybridge Partners ιδρύθηκε το 2010 για να βοηθήσει επιχειρήσεις να επικεντρωθούν στο αντικείμενο που γνωρίζουν καλύτερα αναλαμβάνοντας μέρος των δραστηριοτήτων τους το οποίο δεν βρίσκεται στο επίκεντρο της επιχειρηματικής τους διαφοροποίησης. Σχεδιάζει και υλοποιεί εφαρμογές επιδιώκοντας να προσφέρει καλύτερη ποιότητα υπηρεσίας με άμεσο και μετρήσιμο αποτέλεσμα για τους πελάτες [...]

ΟΠΑΠ ΑΕ

Η εταιρεία Επωνυμία: ΟΠΑΠ ΑΕ και με αντικείμενο OPAP Group is the leading gaming entertainment company in Greece, with a retail channel of 4500+ stores, offering a world-class portfolio of Product & Services by leveraging the latest Digital & Technology Capabilities. We are Fun, Dynamic, Passionate and Fair. If you share the same values and you are a: [...]

Α.Τ.Ο.Α ΜΕΠΕ

Η εταιρεία Επωνυμία: Α.Τ.Ο.Α ΜΕΠΕ και με αντικείμενο ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΙ 3 ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ, ΑΣΦΑΛΣΙΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ επιθυμεί να απασχολήσει 6 φοιτητή/ές για εξάμηνη πρακτική άσκηση από το/τα τμήμα/τα  Διοίκησης Επιχειρήσεων   Εμπορίας & Διαφήμισης   Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής     του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας. Περιγραφή θέσης/σεων - καθήκοντα: ΑΤΟΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΑΤΟΜΑ ΓΙΑ [...]

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (Ε.Σ.Ρ.)

Η εταιρεία Επωνυμία: ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (Ε.Σ.Ρ.) και με αντικείμενο Το ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (Ε.Σ.Ρ.) είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη ανεξάρτητη αρχή και συστάθηκε με τον Ν. 1866/1989 «Ίδρυση Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεοράσεως και παροχή αδειών για την ίδρυση και λειτουργία τηλεοπτικών σταθμών» (ΦΕΚ Α΄ 222). Διοικείται από εννέα μέλη που επιλέγονται από τη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής με ευρύτατη [...]

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (Ε.Σ.Ρ.)

Η εταιρεία Επωνυμία: ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (Ε.Σ.Ρ.) και με αντικείμενο Το ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (Ε.Σ.Ρ.) είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη ανεξάρτητη αρχή και συστάθηκε με τον Ν. 1866/1989 «Ίδρυση Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεοράσεως και παροχή αδειών για την ίδρυση και λειτουργία τηλεοπτικών σταθμών» (ΦΕΚ Α΄ 222). Διοικείται από εννέα μέλη που επιλέγονται από τη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής με ευρύτατη [...]

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (Ε.Σ.Ρ.)

Η εταιρεία Επωνυμία: ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (Ε.Σ.Ρ.) και με αντικείμενο Το ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (Ε.Σ.Ρ.) είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη ανεξάρτητη αρχή και συστάθηκε με τον Ν. 1866/1989 «Ίδρυση Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεοράσεως και παροχή αδειών για την ίδρυση και λειτουργία τηλεοπτικών σταθμών» (ΦΕΚ Α΄ 222). Διοικείται από εννέα μέλη που επιλέγονται από τη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής με ευρύτατη [...]

SLIDER A.E.B.E.

Η εταιρεία Επωνυμία: SLIDER A.E.B.E. και με αντικείμενο ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ επιθυμεί να απασχολήσει 1 φοιτητή/ές για εξάμηνη πρακτική άσκηση από το/τα τμήμα/τα  Διοίκησης Επιχειρήσεων   Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής     του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας. Περιγραφή θέσης/σεων - καθήκοντα: ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ Απαιτούμενα προσόντα θέσης/σεων: ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ Διεύθυνση χώρου απασχόλησης του φοιτητή/τριας: ΡΙΤΣΩΝΑ ΑΥΛΙΔΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να στείλουν το Βιογραφικό τους Σημείωμα: Με [...]

GNS LTD

Η εταιρεία Επωνυμία: GNS LTD και με αντικείμενο Αρχειοθέτηση, ταξινόμηση πιστωτικών και χρεωστικών τιμολογίων, δημιουργία αναφορών προς την ελλάδα και το εξωτερικό (reports) πολύ καλή γνώση αγγλικών επιθυμεί να απασχολήσει 2 φοιτητή/ές για εξάμηνη πρακτική άσκηση από το/τα τμήμα/τα  Διοίκησης Επιχειρήσεων       του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας. Περιγραφή θέσης/σεων - καθήκοντα: Αρχειοθέτηση, ταξινόμηση πιστωτικών και χρεωστικών τιμολογίων, δημιουργία αναφορών προς την ελλάδα και [...]

X
- Enter Your Location -
- or -