ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020

Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης  του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας υποστηρίζει κεντρικά 15 Τμήματα που συμμετέχουν στο Έργο «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας».

Το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας στελεχώνεται με έμπειρους συνεργάτες τόσο στη Λαμία όσο και στη Χαλκίδα, προκειμένου να συντονισθεί καλύτερα η παρακολούθηση του Προγράμματος και η συνεργασία με τα τμήματα του ΤΕΙ.


Μιχάλης Γρ. Βραχόπουλος
Μιχάλης Γρ. ΒραχόπουλοςΙδρυματικά Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης
Μηχανολόγος Μηχανικός
Καθηγητής Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας
Ευαγγελία Ε. Αντωνίου
Ευαγγελία Ε. ΑντωνίουΔιαχείριση Έργου - Σύμβουλος Επικοινωνίας
Οικονομολόγος , MBA, MSc Finance

Υποστήριξη λειτουργίας γραφείου Πρακτικής Άσκησης των τμημάτων του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας:

 • Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος
 • Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Εμπορίας & Διαφήμισης
 • Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ
 • Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ
 • Ηλεκτρολογίας
 • Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής
 • Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ
 • Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ
 • Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ
 • Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών Τ.Ε.
 • Νοσηλευτικής
 • Φυσικοθεραπείας
Φανή Γ. Λαυρέντη
Φανή Γ. Λαυρέντη Σύμβουλος Επικοινωνίας
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε., MSc In Energy

Υποστήριξη λειτουργίας γραφείου Πρακτικής Άσκησης των τμημάτων που εδρεύουν στη Χαλκίδα

 • Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ
 • Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής
 • Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών Τ.Ε.
 • Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ
 • Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ
Βεατρίκη Β. Μπαρτσώκα
Βεατρίκη Β. ΜπαρτσώκαΣύμβουλος Επικοινωνίας
Μαθηματικός, MSc

Υποστήριξη λειτουργίας γραφείου Πρακτικής Άσκησης των τμημάτων που εδρεύουν στη Λαμία

 • Φυσικοθεραπείας
 • Ηλεκτρολογίας
 • Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ
 • Νοσηλευτικής
 • Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ
Παναγιώτης Δ. Οικονόμου
Παναγιώτης Δ. ΟικονόμουΣύμβουλος Πληροφορικής
Computer Engineer, MSc, PhD
Υλοποίηση – Τεχνική Υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων

– Πληροφορίες σχετικά με τα Απογραφικά ΕΙΣΟΔΟΥ & ΕΞΟΔΟΥ