ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020 (N. 4589/2019)

Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης  του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας υποστηρίζει κεντρικά 15 Τμήματα που συμμετέχουν στο Έργο «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας».

Το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας στελεχώνεται με έμπειρους συνεργάτες τόσο στη Λαμία όσο και στη Χαλκίδα, προκειμένου να συντονισθεί καλύτερα η παρακολούθηση του Προγράμματος και η συνεργασία με τα τμήματα του ΤΕΙ.


Μιχάλης Γρ. Βραχόπουλος
Μιχάλης Γρ. ΒραχόπουλοςΥπεύθυνος ομάδας Έργου για τα τμήματα του πρωην ΤΕΙ Στ. Ελλάδας που ανήκουν στο ΕΚΠΑ
Μηχανολόγος Μηχανικός
Καθηγητής Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας
Ευαγγελία Ε. Αντωνίου
Ευαγγελία Ε. ΑντωνίουΔιαχείριση Έργου - Σύμβουλος Επικοινωνίας
Οικονομολόγος , MBA, MSc Finance

Υποστήριξη λειτουργίας γραφείου Πρακτικής Άσκησης των τμημάτων του πρώην ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας – ΕΚΠΑ:

 • Πρόγραμμα Σπουδών Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής
 • Πρόγραμμα Σπουδών Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ

Υποστήριξη λειτουργίας γραφείου Πρακτικής Άσκησης των τμημάτων του πρώην ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας – Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών:

 • Πρόγραμμα Σπουδών Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού
 • Πρόγραμμα Σπουδών ΔΟΕΜΠΤ
 • Πρόγραμμα Σπουδών Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος
Φανή Γ. Λαυρέντη
Φανή Γ. Λαυρέντη Σύμβουλος Επικοινωνίας
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε., MSc In Energy

Υποστήριξη λειτουργίας γραφείου Πρακτικής Άσκησης των τμημάτων που εδρεύουν στη Χαλκίδα

 • Πρόγραμμα Σπουδών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ
 • Πρόγραμμα Σπουδών Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών Τ.Ε.
 • Πρόγραμμα Σπουδών Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ
Βεατρίκη Β. Μπαρτσώκα
Βεατρίκη Β. ΜπαρτσώκαΣύμβουλος Επικοινωνίας
Μαθηματικός, MSc

Υποστήριξη λειτουργίας γραφείου Πρακτικής Άσκησης των τμημάτων που εδρεύουν στη Λαμία

 • Φυσικοθεραπείας
 • Ηλεκτρολογίας
 • Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ
 • Νοσηλευτικής
 • Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ
Παναγιώτης Δ. Οικονόμου
Παναγιώτης Δ. ΟικονόμουΣύμβουλος Πληροφορικής
Computer Engineer, MSc, PhD
Υλοποίηση – Τεχνική Υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων

– Πληροφορίες σχετικά με τα Απογραφικά ΕΙΣΟΔΟΥ & ΕΞΟΔΟΥ