1.-γ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ-ΑΣΚΗΣΗΣ-ΑΠΟ-ΤΟ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ-ΥΠΕΥΘΥΝΟ.pdf