Βεβαίωση-φορέα-απασχόλησης-αποδοχή-πραγματοποίησης-πρακτικής-άσκησης.pdf