Διαδικασία ενστάσεων στο έργο Πρακτική Άσκηση  του  πρώην ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας του Υποέργου 4 «Χρηματοδοτήσεις για την πρακτική άσκηση των τμημάτων του πρώην ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας», της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5032778 που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ – Διαδικασία ενστάσεων

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής – Διαδικασία ενστάσεων

Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ – Διαδικασία ενστάσεων

Τμήμα Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕ – Διαδικασία ενστάσεων

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ -Διαδικασία ενστάσεων 

Τμήμα-Μηχανικών-Αυτοματισμού-ΤΕ – 

Τμήμα-Λογιστικής-Χρηματοοικονομικής-ΤΕ – 

Τμήμα-Ηλεκτρολόγων-Μηχανικών-ΤΕ – 

Τμήμα-Τεχνολογίας-Αεροσκαφών-ΤΕ – 

Τμήμα-Μηχανικών-Μηχανικών-ΤΕ –