ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας

Φοιτητών

Πρακτική Άσκηση

Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού,
Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Κριτήρια αξιολόγησης
Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών
του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας για το έργο ΕΣΠΑ.

&

ALL THIS

much more!

...στενή συνεργασία με

Δημόσιους

ιδιωτικούς &

φορείς!

Home 2019-01-08T14:34:54+00:00

Δράσεις γραφείου Πρακτικής Άσκησης

Συνάντηση Γραφείων Πρακτικής Άσκησης της Xώρας
Δείτε εδώ βίντεο και φωτογραφικό υλικό από τη 16η Συνάντηση Γραφείων Πρακτικής Άσκησης της Xώρας

Καλωσορίσατε στην Πρακτική Άσκηση του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας.

Η Πρακτική Άσκηση αποτελεί τον θεσμό που δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές/τριες μας να πραγματοποιήσουν την εξάμηνη πρακτική τους άσκηση σε θέσεις εργασίας συναφείς με το αντικείμενο σπουδών τους, προσδοκώντας μία επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία. Η λειτουργία του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης, σε συνδυασμό με την προσπάθεια συνεχούς αναβάθμισης των υπηρεσιών που παρέχει, έχει  στόχο να συμβάλλει σημαντικά στην στενότερη συνεργασία του Ιδρύματος με τους επιχειρηματικούς φορείς (δημόσιους και ιδιωτικούς) και την καλύτερη πληροφόρησή τους για το προφίλ των φοιτητών/τριών του Ιδρύματος.
Ανακοινώσεις για Μόνιμη Εργασία

Φορμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος  Φορέα Απασχόλησης

Φορείς Απασχόλησης ανά Τμήμα  Φορείς Απασχόλησης

Τελευταία Νέα

Σχολές Διοίκησης και Οικονομίας –
Τεχν. Γεωπονίας,Τροφίμων &Διατροφής

ιεύθυνση Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

Σχολές Τεχνολογικών Εφαρμογών –
Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας

ιεύθυνση Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

Γενικές Ανακοινώσεις Γ Π Ά
& Ανακοινώσεις για μόνιμη εργασία

Είσαι Εργοδότης;

83%
Φοιτητών
ΕΣΠΑ