ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας

Φοιτητών

Πρακτική Άσκηση

Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού,
Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών
του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας για το έργο ΕΣΠΑ.

&

ALL THIS

much more!

...στενή συνεργασία με

Δημόσιους

ιδιωτικούς &

φορείς!

Home2021-11-19T11:18:56+02:00

Καλωσορίσατε στην Πρακτική Άσκηση του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας

Η Πρακτική Άσκηση αποτελεί τον θεσμό που δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές/τριες μας να πραγματοποιήσουν την εξάμηνη πρακτική τους άσκηση σε θέσεις εργασίας συναφείς με το αντικείμενο σπουδών τους, προσδοκώντας μία επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία. Η λειτουργία του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης, σε συνδυασμό με την προσπάθεια συνεχούς αναβάθμισης των υπηρεσιών που παρέχει, έχει  στόχο να συμβάλλει σημαντικά στην στενότερη συνεργασία του Ιδρύματος με τους επιχειρηματικούς φορείς (δημόσιους και ιδιωτικούς) και την καλύτερη πληροφόρησή τους για το προφίλ των φοιτητών/τριών του Ιδρύματος.

Νόμος υπ’αριθμ. 4589/2019 αρ.φύλλου 13 «Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΕΚΠΑ

Προσκλήσεις υποβολής αιτήσεων – Ενημερώσεις τμημάτων

Load More Posts

Επιλογή φοιτητών με τη χρηματοδήτηση ΕΣΠΑ – Διαθέσιμες θέσεις ΕΣΠΑ

ΕΚΠΑ

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

 • Πρόγραμμα σπουδών Πληροφορικής

 • Πρόγραμμα σπουδών Ηλεκτρονικής

 • Πρόγραμμα σπουδών Νοσηλευτικής

 • Πρόγραμμα σπουδών Φυσικοθεραπέιας

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Κριτήρια Επιλογής φοιτητών με τη χρηματοδήτηση ΕΣΠΑ

ΕΚΠΑ

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

 • Πρόγραμμα σπουδών Πληροφορικής

 • Πρόγραμμα σπουδών Ηλεκτρονικής

 • Πρόγραμμα σπουδών Νοσηλευτικής

 • Πρόγραμμα σπουδών Φυσικοθεραπέιας

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διαδικασία Ενστάνσεων

ΕΚΠΑ

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

 • Πρόγραμμα σπουδών Πληροφορικής

 • Πρόγραμμα σπουδών Ηλεκτρονικής

 • Πρόγραμμα σπουδών Νοσηλευτικής

 • Πρόγραμμα σπουδών Φυσικοθεραπέιας

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Φορμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος  Φορέα Απασχόλησης

Φορείς Απασχόλησης ανά Τμήμα  Φορείς Απασχόλησης

Παρακάτω μπορείτε να δείτε ανακοινώσεις που αφορούν αποκλειστικά το Πρώην ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας

ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

ΖΙΟΥΔΡΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ Κ ΣΙΑ ΟΕ

Γενικές Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις τμημάτων πρώην ΤΕΙ Στ. Ελλάδας ΕΚΠΑ

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 6 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 06:00

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από το Σάββατο, 6 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 06:00.

Load More Posts

Ανακοινώσεις τμημάτων πρώην ΤΕΙ Στ. Ελλάδας Γεωπονικό Πανεπ. Αθηνών

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 6 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 06:00

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από το Σάββατο, 6 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 06:00.

Load More Posts
Ανακοινώσεις για Μόνιμη Εργασία

Φορείς Απασχόλησης

Ανακοινώσεις τμημάτων πρώην ΤΕΙ Στ. Ελλάδας ΕΚΠΑ

Load More Posts

Ανακοινώσεις τμημάτων πρώην ΤΕΙ Στ. Ελλάδας Πανεπ. Θεσσαλίας

 Γ ΜΠΟΥΡΝΑΣ Κ Σ ΜΠΟΥΡΝΑ ΟΕ

Γ ΜΠΟΥΡΝΑΣ Κ Σ ΜΠΟΥΡΝΑ ΟΕ

ALUMINCO A.E 

NESTLE ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

Load More Posts

Ανακοινώσεις τμημάτων πρώην ΤΕΙ Στ. Ελλάδας Γεωπονικό Πανεπ. Αθηνών

EURODRIP ΑΒΕΓΕ

Αθηναϊκής Ζυθοποιίας Α.Ε.

Διεύθυνση Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

Δράσεις γραφείου Πρακτικής Άσκησης

Συνάντηση Γραφείων Πρακτικής Άσκησης της Xώρας
Δείτε εδώ βίντεο και φωτογραφικό υλικό από τη 16η Συνάντηση Γραφείων Πρακτικής Άσκησης της Xώρας

Είσαι Εργοδότης;

83%
Φοιτητών
ΕΣΠΑ