Η Πρακτική Άσκηση αποτελεί τον θεσμό που δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές/τριες μας να πραγματοποιήσουν την εξάμηνη πρακτική τους άσκηση σε θέσεις εργασίας συναφείς με το αντικείμενο σπουδών τους, προσδοκώντας μία επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία.
Η λειτουργία του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης, σε συνδυασμό με την προσπάθεια συνεχούς αναβάθμισης των υπηρεσιών που παρέχει, έχει  στόχο να συμβάλλει σημαντικά στην στενότερη συνεργασία του Ιδρύματος με τους επιχειρηματικούς φορείς (δημόσιους και ιδιωτικούς) και την καλύτερη πληροφόρησή τους για το προφίλ των φοιτητών/τριών του Ιδρύματος.

Παρέχονται

Πληροφορίες στους φοιτητές/τριες μας

για τη διαδικασία υλοποίησης της πρακτικής τους άσκησης, καθώς και πληροφορίες για την κατάλληλη προετοιμασία τους

ώστε να συμμετάσχουν και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της πρακτικής τους άσκησης με τον καλύτερο δυνατό τρόπο

Πληροφορίες στους φορείς

του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα
που ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για την εξάμηνη πρακτική άσκηση των φοιτητών/τριών μέσα από τις διαδικασίες συμμετοχής στο πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης

Καθημερινή Υποστήριξη

Καθημερινά, το ανθρώπινο δυναμικό του Γραφείου Πρακτικής του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας είναι πρόθυμο να υποστηρίξει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες,
καθώς και τους ενδιαφερόμενους φορείς, σε όλα τα θέματα που χρειάζονται βοήθεια, ώστε ο θεσμός της πρακτικής άσκησης να αποτελέσει μια θετική εμπειρία για όλες και όλους

Έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση

Στόχος μας είναι να συνδράμουμε στο συντονισμό των τμημάτων του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας
ώστε να ενημερώνονται έγκαιρα και έγκυρα οι φοιτητές/τριες για τα οφέλη, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους  σχετικά με το θεσμό της Πρακτικής Άσκησης.