Κριτήρια επιλογής φοιτητών στο έργο Πρακτική Άσκηση του  πρώην ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας του Υποέργου 4 «Χρηματοδοτήσεις για την πρακτική άσκηση των τμημάτων του πρώην ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας», της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5032778 που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ – Επικαιροποίηση κριτηρίων επιλογής φοιτητών

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής – Επικαιροποίηση κριτηρίων επιλογής φοιτητών

Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ – Επικαιροποίηση κριτηρίων επιλογής φοιτητών

Τμήμα Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕ – Επικαιροποίηση κριτηρίων επιλογής φοιτητών

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ – Επικαιροποίηση κριτηρίων επιλογής φοιτητών

Τμήμα-Μηχανικών-Αυτοματισμού-ΤΕ – Επικαιροποίηση

Τμήμα-Λογιστικής-Χρηματοοικονομικής-ΤΕ – Επικαιροποίηση

Τμήμα-Ηλεκτρολόγων-Μηχανικών-ΤΕ – Επικαιροποίηση

Τμήμα-Τεχνολογίας-Αεροσκαφών-ΤΕ – Επικαιροποίηση

Τμήμα-Μηχανολόγων-Μηχανικών-ΤΕ – Επικαιροποίηση

Τμήμα ΔΟΕΠΤΜ- επικαιροποίηση

Τμήμα Διοίκηση Συστημάτων Εφοδιασμού – επικαιροποίηση

Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος- επικαιροποίηση