Απογραφικό Δελτίου Εισόδου

Εισαγωγή στο σύνδεσμο https://praktiki-survey.teiste.gr/input/