Η εταιρεία Επωνυμία: ΣΥΜΕΤΑΛ ΑΕ και με αντικείμενο Υπάλληλος τμήματος Υγείας και Ααφάλειας επιθυμεί να απασχολήσει 1 φοιτητή/ές για εξάμηνη πρακτική άσκηση από το/τα τμήμα/τα  Διοίκησης Επιχειρήσεων   Εμπορίας & Διαφήμισης   Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ   Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ   Ηλεκτρολογίας  Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ   Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ   Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ         του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας.

Περιγραφή θέσης/σεων – καθήκοντα:

Υποστήριξη στα καθήκοντα του υπευθύνου Υ&Α Υποστήριξη στο back office του τμήματος Y&A Υποστήριξη στα θέματα εκπαιδεύσεων του τμήματος

Απαιτούμενα προσόντα θέσης/σεων:

Τελειόφοιτος ΤΕΙ

Διεύθυνση χώρου απασχόλησης του φοιτητή/τριας:

ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να στείλουν το Βιογραφικό τους Σημείωμα:

Με email

Πληροφορίες:

Διεύθυνση:   ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλ.:   6974403814
Ε-mail:   dchatzigiannidis@symetal.vionet.gr
Ιστοσελίδα Εταιρείας:   www.symetal.gr

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες οι ενδιαφερόμενου να απευθύνονται στο τηλ:

6974403814

Αρμόδιος:

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ

Γενικές παρατηρήσεις – επιπλέον πληροφορίες

6 μήνες