Χωρίς κατηγορία

Home/Χωρίς κατηγορία

Διαδικασία ενστάνσεων

Διαδικασία ενστάσεων στο έργο Πρακτική Άσκηση  του  πρώην ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας του Υποέργου 4 «Χρηματοδοτήσεις για την πρακτική άσκηση των τμημάτων του πρώην ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας», της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5032778 που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» Τμήμα Ηλεκτρολόγων [...]

By |2021-05-07T11:59:24+03:00January 20th, 2021|Categories: Χωρίς κατηγορία|0 Comments

Κριτήρια επιλογής φοιτητών

Κριτήρια επιλογής φοιτητών στο έργο Πρακτική Άσκηση του  πρώην ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας του Υποέργου 4 «Χρηματοδοτήσεις για την πρακτική άσκηση των τμημάτων του πρώην ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας», της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5032778 που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» Τμήμα [...]

By |2021-05-07T12:03:23+03:00January 20th, 2021|Categories: Χωρίς κατηγορία|0 Comments

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης στα Ψαχνά θα παραμείνει κλειστό 09/01/2019

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης στα Ψαχνά θα παραμείνει κλειστό σήμερα 09/01/2019 λόγω κακοκαιρίας. Εκ  του γραφείου Πρακτικής Άσκησης του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας.