Γεν_2_Π.Θ

Ανάρτηση σχετικά με το ΦΕΚ 4899/τΒ/ 6-11-2020

Σύμφωνα με την υπ΄αρίθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342/6-11-2020 (ΦΕΚ 4899/τΒ/ 6-11-2020), κοινής υπουργικής απόφασης αναστέλλεται η πρακτική άσκηση μέχρι 30/11/2020. Για ότι νεότερο θα σας ενημερώσουμε εκ νέου!

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ενημερώνει τους φοιτητές των προγραμμάτων σπουδών Φυσικοθεραπείας, Νοσηλευτικής, Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ του πρώην ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση με επιδότηση από το έργο «Χρηματοδοτήσεις για την Πρακτική Άσκηση των Τμημάτων του πρώην ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – [...]

By |2020-09-10T17:36:50+03:00September 10th, 2020|Categories: Ανακοινωσεις_2, Γεν_2_Π.Θ, Γενικές_2|0 Comments

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ανακοινώνει ότι όλοι οι φοιτητές, οι οποίοι θα ολοκληρώσουν την Πρακτική τους Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ, υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα δικαιολογητικά ολοκλήρωσης της πρακτικής άσκησης αμέσως μετά την λήξη της Πρακτικής τους Άσκησης 1) Βεβαίωση ολοκλήρωσης πρακτικής άσκησης φοιτητών από τον υπεύθυνο του φορέα απασχόλησης (με σφραγίδα και υπογραφή) – επισυνάπτεται [...]

By |2020-07-01T15:25:18+03:00June 26th, 2020|Categories: Ανακοινωσεις_2, Γεν_2_Π.Θ, Γενικές_2|0 Comments

Επανέναρξη Πρακτικής Άσκησης

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β1699/05-05-2020) που αφορά στη διεξαγωγή Πρακτικών Ασκήσεων, ακολουθώντας τις γενικές οδηγίες άρσης των μέτρων προστασίας, αλλά και στο πλαίσιο της λήψης των αναγκαίων μέτρων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού COVID- 19 και με στόχο την προστασία του κοινού και των εργαζομένων [...]

By |2020-05-22T14:23:35+03:00May 22nd, 2020|Categories: Ανακοινωσεις_2, Γεν_2_Π.Θ, Γενικές_2|0 Comments