Η εταιρεία Επωνυμία: REVERA HOLDINGS LTD και με αντικείμενο ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΏΝ επιθυμεί να απασχολήσει 1 φοιτητή/ές για εξάμηνη πρακτική άσκηση από το/τα τμήμα/τα  Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ     του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας.

Περιγραφή θέσης/σεων – καθήκοντα:

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ

Απαιτούμενα προσόντα θέσης/σεων:

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ 70% ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΟΝΟΝ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ

Διεύθυνση χώρου απασχόλησης του φοιτητή/τριας:

Ν. ΚΑΡΒΑΛΗ – ΚΑΒΑΛΑΣ (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ)

Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να στείλουν το Βιογραφικό τους Σημείωμα:

Με email

Πληροφορίες:

Διεύθυνση:   ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ 12
Τηλ.:   2169001074
Ε-mail:   HR@REVERA.GR
Ιστοσελίδα Εταιρείας:

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες οι ενδιαφερόμενου να απευθύνονται στο τηλ:

2510317100

Αρμόδιος:

ΤΣΙΛΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Γενικές παρατηρήσεις – επιπλέον πληροφορίες

ΑΠΟ 01/11/2019 ΕΩΣ 30/04/2019 ΟΝΟΜ/ΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ ΠΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΘΗΚΕ ΗΔΗ: ΣΚΟΥΦΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ