Η εταιρεία Επωνυμία: ΠΡΙΣΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΒΕΕ και με αντικείμενο Η Πρίσμα Ηλεκτρονικά με έδρα την Αλεξανδρούπολη ιδρύθηκε το 1991 με αντικείμενο την ανάπτυξη προϊόντων υψηλής τεχνολογίας και εξειδικευμένων λύσεων στους τομείς Ηλεκτρονικών συστημάτων, Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών, Έρευνας & Ανάπτυξης καθώς και Αεροδιαστημικής. επιθυμεί να απασχολήσει 5 φοιτητή/ές για εξάμηνη πρακτική άσκηση από το/τα τμήμα/τα  Διοίκησης Επιχειρήσεων   Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ   Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ   Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής   Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ     του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας.

Περιγραφή θέσης/σεων – καθήκοντα:

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών_Αντικείμενο θέσης: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Παραγωγή Ηλεκτρονικών Μηχανικών_Αντικείμενο θέσης: Ηλεκτρονικός Μηχανικός, Παραγωγή Διοίκησης Επιχειρήσεων _Αντικείμενο θέσης: Βοηθός Λογιστηρίου Οικονομικά Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής_Αντικείμενο θέσης: Οικονομικά Μηχανικών Πληροφορικής_Αντικείμενο θέσης: Πληροφορική, Προγραμματισμός

Απαιτούμενα προσόντα θέσης/σεων:

Τελειόφοιτοι των παραπάνω Τμημάτων

Διεύθυνση χώρου απασχόλησης του φοιτητή/τριας:

Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 85

Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να στείλουν το Βιογραφικό τους Σημείωμα:

Με email

Πληροφορίες:

Διεύθυνση:   Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 85
Τηλ.:   2551080400 2551035013
Ε-mail:   asimina.kitsiou@prismael.com
Ιστοσελίδα Εταιρείας:   https://www.prismaelectronics.eu/index.php/el/

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες οι ενδιαφερόμενου να απευθύνονται στο τηλ:

2551080400

Αρμόδιος:

ΑΣΗΜΙΝΑ ΚΙΤΣΙΟΥ

Γενικές παρατηρήσεις – επιπλέον πληροφορίες

01/11/2019 – 30/04/2019