Η εταιρεία Επωνυμία: ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ και με αντικείμενο ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ επιθυμεί να απασχολήσει 5 φοιτητή/ές για εξάμηνη πρακτική άσκηση από το/τα τμήμα/τα  Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος   Διοίκησης Επιχειρήσεων   Εμπορίας & Διαφήμισης   Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής   Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ   Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ       του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας.

Περιγραφή θέσης/σεων – καθήκοντα:

1. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 2. ΑΠΟΘΗΚΗ 3. ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Απαιτούμενα προσόντα θέσης/σεων:

ΓΝΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ EXCEL

Διεύθυνση χώρου απασχόλησης του φοιτητή/τριας:

ΜΗΤΡ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 16

Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να στείλουν το Βιογραφικό τους Σημείωμα:

Με email

Πληροφορίες:

Διεύθυνση:   ΜΗΤΡ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 16
Τηλ.:   2310243243
Ε-mail:   info@empties.gr
Ιστοσελίδα Εταιρείας:   www.toner-melania.gr

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες οι ενδιαφερόμενου να απευθύνονται στο τηλ:

2310243243

Αρμόδιος:

ΕΥΑ ΔΗΜΟΛΟΥ

Γενικές παρατηρήσεις – επιπλέον πληροφορίες