Η εταιρεία Επωνυμία: Τσιμπούκας & Σία Ε.Ε. – ΙΕΠΥΑ και με αντικείμενο Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στον χώρο των Συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτρονικών εφαρμογών τα τελευταία 40 χρόνια. Μπορούμε να παρέχουμε γνώσεις σε επίπεδο υλικού και λογισμικού. Οι βεσικές μας υπηρεσίες μας είναι Εγκατάσταση και συντήρηση Συστημάτων Ασφαλείας, Ιδιόκτητο κέντρο λήψης σημάτων, Ενσύρματη και Ασύρματη Δικτύωση, Συντήρηση Φωτοβολταϊκών Πάρκων. Άλλες Υπηρεσίες: Smart Home – Ενέργεια – Arduino – Κατασκευή Ιστοσελίδων και Internet Marketing (WordPress ή Custom Coding με προοπτική παροχής μόνιμης εργασίας μετά την πρακτική άσκηση από την εταιρεία Quadraweb – Web Development & Software Engineering PC – Λ. Συγγρού 137, Ν. Σμυρνη, Αττική) επιθυμεί να απασχολήσει 2 φοιτητή/ές για εξάμηνη πρακτική άσκηση από το/τα τμήμα/τα  Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ   Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής   Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ     του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας.

Περιγραφή θέσης/σεων – καθήκοντα:

1. Τεχνικός Δικτύων και IT Support (ενδοεταιρικά) 2. Λογιστικά – Μηχανοργάνωση

Απαιτούμενα προσόντα θέσης/σεων:

1. Άριστη Γνώση Χειρισμού Η/Υ – Γνώσεις Δικτύων 2. Άριστη Γνώση Χειρισμού Η/Υ – Ευχέρεια καταχώρησης δεδομένων σε software

Διεύθυνση χώρου απασχόλησης του φοιτητή/τριας:

Θερμοπυλών 52

Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να στείλουν το Βιογραφικό τους Σημείωμα:

Με email

Πληροφορίες:

Διεύθυνση:   Θερμοπυλών 52
Τηλ.:   2231033846
Ε-mail:   info@desecurity.gr
Ιστοσελίδα Εταιρείας:   desecurity.gr

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες οι ενδιαφερόμενου να απευθύνονται στο τηλ:

6981932157

Αρμόδιος:

Τσιμπούκας Δημήτριος

Γενικές παρατηρήσεις – επιπλέον πληροφορίες

Άμεσα