Η εταιρία μας δραστηριοποιείται στο χώρο του κλιματισμού (όλο το φάσμα από οικιακά μέχρι κεντρικά συστήματα) και ενδιαφερόμαστε για την απασχόληση προσωπικού για πρακτική άσκηση. Η έδρα της εταιρίας μας είναι στην Αγία Παρασκευή (Αθήνα).

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Ζωγράφου Βούλα

ZeNclima Χ. Ζωγράφος & Συνεργάτες Ο.Ε.

Δραγατσανίου 39-41, Αγία Παρασκευή

Τηλ: 2106003093

Fax: 2106003812

Email: info@zenclima.gr

Website: www.zenclima.gr