Η εταιρεία Επωνυμία: COPYLAND και με αντικείμενο Εφοδιασμός και Διαχείριση Αποθήκης Φωτοτυπικού Κέντρου επιθυμεί να απασχολήσει 5 φοιτητή/ές για εξάμηνη πρακτική άσκηση από το/τα τμήμα/τα      του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας.

Περιγραφή θέσης/σεων – καθήκοντα:

Καταγραφή, διαχείριση, ελεγχος και εφοδιαστική διοίκηση.

Απαιτούμενα προσόντα θέσης/σεων:

Εργατικός/ή, γνώση Η/Υ, ευγενικός/ή

Διεύθυνση χώρου απασχόλησης του φοιτητή/τριας:

ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 4

Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να στείλουν το Βιογραφικό τους Σημείωμα:

Με email

Πληροφορίες:

Διεύθυνση:   ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 4
Τηλ.:   6932447521
Ε-mail:   info@mycopyland.gr
Ιστοσελίδα Εταιρείας:   www.mycopyland.gr

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες οι ενδιαφερόμενου να απευθύνονται στο τηλ:

2262026166

Αρμόδιος:

ΟΛΓΑ ΞΑΝΘΑΚΗ

Γενικές παρατηρήσεις – επιπλέον πληροφορίες