Η εταιρεία Επωνυμία: ΤΑΓΛΗ ΜΑΡΙΝΑ και με αντικείμενο ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ επιθυμεί να απασχολήσει 2 φοιτητή/ές για εξάμηνη πρακτική άσκηση από το/τα τμήμα/τα  Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής     του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας.

Περιγραφή θέσης/σεων – καθήκοντα:

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ

Απαιτούμενα προσόντα θέσης/σεων:

ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Διεύθυνση χώρου απασχόλησης του φοιτητή/τριας:

ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ 219 , ΝΙΚΑΙΑ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 83, ΧΑΙΔΑΡΙ

Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να στείλουν το Βιογραφικό τους Σημείωμα:

Με email

Πληροφορίες:

Διεύθυνση:   ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 83 ,ΧΑΙΔΑΡΙ
Τηλ.:   2105810864
Ε-mail:   TAGLI_ACCOUNTING@HOTMAIL.COM
Ιστοσελίδα Εταιρείας:

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες οι ενδιαφερόμενου να απευθύνονται στο τηλ:

2105810864

Αρμόδιος:

ΜΑΡΙΝΑ ΤΑΓΛΗ

Γενικές παρατηρήσεις – επιπλέον πληροφορίες