Η εταιρεία Επωνυμία: ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ και με αντικείμενο H Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και υπάγεται στο Υπουργείο Παιδείας επιθυμεί να απασχολήσει 5 φοιτητή/ές για εξάμηνη πρακτική άσκηση από το/τα τμήμα/τα  Εμπορίας & Διαφήμισης   Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ  Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής   Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ       του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας.

Περιγραφή θέσης/σεων – καθήκοντα:

1. ΒΟΗΘΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΣ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣ 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΣ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ, ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 3. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 4. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ/ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

Απαιτούμενα προσόντα θέσης/σεων:

ΠΡΟΘΥΜΙΑ, ΕΥΓΕΝΕΙΑ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Διεύθυνση χώρου απασχόλησης του φοιτητή/τριας:

ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ 33

Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να στείλουν το Βιογραφικό τους Σημείωμα:

Με email

Πληροφορίες:

Διεύθυνση:   ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ 33
Τηλ.:   2721096818
Ε-mail:   mail@vivlkkal.mes.sch.gr
Ιστοσελίδα Εταιρείας:   vivlkkal.mes.sch.gr

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες οι ενδιαφερόμενου να απευθύνονται στο τηλ:

2721096818

Αρμόδιος:

ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΣΩΤΗΡΑΚΗ

Γενικές παρατηρήσεις – επιπλέον πληροφορίες

ΚΑΘ ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ