ΙΑΣΩ GENERAL

Η εταιρεία Επωνυμία: ΙΑΣΩ GENERAL και με αντικείμενο ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ επιθυμεί να απασχολήσει 4 φοιτητή/ές για εξάμηνη πρακτική άσκηση από το/τα τμήμα/τα  Διοίκησης Επιχειρήσεων   Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής     του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας.

Περιγραφή θέσης/σεων – καθήκοντα:

ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Απαιτούμενα προσόντα θέσης/σεων:

ΣΥΝΕΠΕΙΑ,ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ, ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

Διεύθυνση χώρου απασχόλησης του φοιτητή/τριας:

Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 264, ΧΟΛΑΡΓΟΣ

Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να στείλουν το Βιογραφικό τους Σημείωμα:

Με email

Πληροφορίες:

Διεύθυνση:   Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 264, ΧΟΛΑΡΓΟΣ
Τηλ.:   2106502000
Ε-mail:   hriasogeneral@iaso.gr
Ιστοσελίδα Εταιρείας:   www.iasogeneral.gr

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες οι ενδιαφερόμενου να απευθύνονται στο τηλ:

2106502072

Αρμόδιος:

ΡΙΚΑ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

Γενικές παρατηρήσεις – επιπλέον πληροφορίες

1/4/2017-30/9/2017

About the Author:

Leave A Comment