Η εταιρεία Επωνυμία: Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E. και με αντικείμενο Τράπεζα επιθυμεί να απασχολήσει 15 φοιτητή/ές για εξάμηνη πρακτική άσκηση από το/τα τμήμα/τα  Διοίκησης Επιχειρήσεων   Εμπορίας & Διαφήμισης   Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής     του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας.

Περιγραφή θέσης/σεων – καθήκοντα:

Τραπεζικές εργασίες

Απαιτούμενα προσόντα θέσης/σεων:

Γνώση Η/Υ Γνώση Αγγλικών

Διεύθυνση χώρου απασχόλησης του φοιτητή/τριας:

Η Διεύθυνση δεν είναι καθορισμένη

Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να στείλουν το Βιογραφικό τους Σημείωμα:

Με email

Πληροφορίες:

Διεύθυνση:   Όθωνος 8 10557 Αθήνα
Τηλ.:   2103357171
Ε-mail:   internship@eurobank.gr
Ιστοσελίδα Εταιρείας:   www.eurobank.gr

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες οι ενδιαφερόμενου να απευθύνονται στο τηλ:

2103357171

Αρμόδιος:

Παπαγιαννοπούλου Νάνσυ

Γενικές παρατηρήσεις – επιπλέον πληροφορίες