Αναζητούμε ένα άτομο που θα πραγματοποιήσει την πρακτική του άσκηση στα γραφεία της εταιρείας μας, στο τμήμα του λογιστηρίου.

Η διεύθυνση μας είναι Σάουμπερτ 11, Αθήνα, 11141.

Τα στοιχεία επικοινωνίας μας είναι:

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 215 50 00 610
Web Site: https://dtmh.gr/ [1]

Email: mediahouse@dtmh.gr

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν τα βιογραφικά τους στον κ. Μάριο Καραχάλιο, στο email: finance@dtmh.gr