Η εταιρεία Επωνυμία: VOICELAND AE και με αντικείμενο Μηχανικός Πληροφορικής επιθυμεί να απασχολήσει 1 φοιτητή/ές για εξάμηνη πρακτική άσκηση από το/τα τμήμα/τα  Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ     του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας.

Περιγραφή θέσης/σεων – καθήκοντα:

Ο ενδιαφερόμενος θα : 1) υποστηρίζει πελάτες για τη παραμετροποιηση των VoIP τηλεφωνικών κέντρων, VoIP τηλεφώνων, router, firewall 2) δημιουργεί τεχνικά εγχειρίδια για υπηρεσίες / APIs 3) διαχειρίζεται εργαλεία ανοικτού λογισμικού online/offline Χρειάζονται Γνώσεις δικτυών TCP/IP, Πρωτοκόλλου SIP Εργαλεία που χρησιμοποιούμε : Λειτουργικό σύστημα Linux / Windows / Mikrotik Routers / 3CX PBX / Asterisk

Απαιτούμενα προσόντα θέσης/σεων:

Ο ενδιαφερόμενος θα : 1) υποστηρίζει πελάτες για τη παραμετροποιηση των VoIP τηλεφωνικών κέντρων, VoIP τηλεφώνων, router, firewall 2) δημιουργεί τεχνικά εγχειρίδια για υπηρεσίες / APIs 3) διαχειρίζεται εργαλεία ανοικτού λογισμικού online/offline Χρειάζονται Γνώσεις δικτυών TCP/IP, Πρωτοκόλλου SIP Εργαλεία που χρησιμοποιούμε : Λειτουργικό σύστημα Linux / Windows / Mikrotik Routers / 3CX PBX / Asterisk

Διεύθυνση χώρου απασχόλησης του φοιτητή/τριας:

ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 2 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 14452 ΑΤΤΙΚΗ

Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να στείλουν το Βιογραφικό τους Σημείωμα:

Με email

Πληροφορίες:

Διεύθυνση:   ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 2 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 14452 ΑΤΤΙΚΗ
Τηλ.:   2122228000
Ε-mail:   hr@voiceland.gr
Ιστοσελίδα Εταιρείας:   https://www.voiceland.gr

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες οι ενδιαφερόμενου να απευθύνονται στο τηλ:

2122228000

Αρμόδιος:

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΒΑΜΒΑΚΑΡΗΣ

Γενικές παρατηρήσεις – επιπλέον πληροφορίες