Η εταιρεία Επωνυμία: UNICERT και με αντικείμενο ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ επιθυμεί να απασχολήσει 1 φοιτητή/ές για εξάμηνη πρακτική άσκηση από το/τα τμήμα/τα  Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής     του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας.

Περιγραφή θέσης/σεων – καθήκοντα:

BOΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ

Απαιτούμενα προσόντα θέσης/σεων:

Διεύθυνση χώρου απασχόλησης του φοιτητή/τριας:

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 98-100

Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να στείλουν το Βιογραφικό τους Σημείωμα:

Με email

Πληροφορίες:

Διεύθυνση:   ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 98-100
Τηλ.:   2103801129
Ε-mail:   sofia.staraki@europroodos.gr
Ιστοσελίδα Εταιρείας:

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες οι ενδιαφερόμενου να απευθύνονται στο τηλ:

2103801129

Αρμόδιος:

ΣΤΑΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ

Γενικές παρατηρήσεις – επιπλέον πληροφορίες