Η εταιρεία Επωνυμία: ESTEE LAUDER HELLAS AE και με αντικείμενο Πρακτική άσκηση στο Λογιστήριο Σύντομη Περιγραφή Θέσης Αρχειοθέτηση λογιστικών εγγράφων / παραστατικών Έλεγχος νομίμων παραστατικών/ εξοδολογίων Καταχώριση παραστατικών Άριστη γνώση Microsoft Office Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας Ομαδικό Πνεύμα Οργάνωση επιθυμεί να απασχολήσει 1 φοιτητή/ές για εξάμηνη πρακτική άσκηση από το/τα τμήμα/τα  Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής     του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας.

Περιγραφή θέσης/σεων – καθήκοντα:

Πρακτική άσκηση στο Λογιστήριο Σύντομη Περιγραφή Θέσης Αρχειοθέτηση λογιστικών εγγράφων / παραστατικών Έλεγχος νομίμων παραστατικών/ εξοδολογίων Καταχώριση παραστατικών Άριστη γνώση Microsoft Office Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας Ομαδικό Πνεύμα Οργάνωση

Απαιτούμενα προσόντα θέσης/σεων:

-Φοιτητής του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Διεύθυνση χώρου απασχόλησης του φοιτητή/τριας:

ΤΖΑΒΕΛΛΑ 67 ΚΑΙ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ, ΧΑΛΑΝΔΡΙ

Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να στείλουν το Βιογραφικό τους Σημείωμα:

Με email

Πληροφορίες:

Διεύθυνση:   ΤΖΑΒΕΛΛΑ 67 ΚΑΙ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ, ΧΑΛΑΝΔΡΙ
Τηλ.:   210-6786100
Ε-mail:   kvartanian@gr.estee.com
Ιστοσελίδα Εταιρείας:

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες οι ενδιαφερόμενου να απευθύνονται στο τηλ:

210-6786381

Αρμόδιος:

ΒΑΡΤΑΝΙΑΝ ΚΑΛΥΨΩ

Γενικές παρατηρήσεις – επιπλέον πληροφορίες

6άμηνη απασχόληση-8άωρο πρόγραμμα εργασίας