Η εταιρεία Επωνυμία: ΑΓΓΕΛΟΥ Κ. – ΠΛΟΥΚΙΔΗΣ Κ. Ο.Ε και με αντικείμενο ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΡΓΑ επιθυμεί να απασχολήσει 2 φοιτητή/ές για εξάμηνη πρακτική άσκηση από το/τα τμήμα/τα  Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ   Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ   Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ     του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας.

Περιγραφή θέσης/σεων – καθήκοντα:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

Απαιτούμενα προσόντα θέσης/σεων:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διεύθυνση χώρου απασχόλησης του φοιτητή/τριας:

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 518

Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να στείλουν το Βιογραφικό τους Σημείωμα:

Με email

Πληροφορίες:

Διεύθυνση:   ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 518
Τηλ.:   2221085992
Ε-mail:   info@aplprojects.com.gr
Ιστοσελίδα Εταιρείας:   www.aplprojects.com.gr

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες οι ενδιαφερόμενου να απευθύνονται στο τηλ:

2221085992

Αρμόδιος:

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ

Γενικές παρατηρήσεις – επιπλέον πληροφορίες