Η εταιρεία Επωνυμία: KPMG ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. και με αντικείμενο Η KPMG είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο εταιρειών παροχής Ελεγκτικών, Φορολογικών, Νομικών και Συμβουλευτικών υπηρεσιών. επιθυμεί να απασχολήσει 2 φοιτητή/ές για εξάμηνη πρακτική άσκηση από το/τα τμήμα/τα  Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής     του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας.

Περιγραφή θέσης/σεων – καθήκοντα:

Βοηθός λογιστή Καταχώρηση παραστατικών και συμφωνίες υπολοίπων λογαριασμών πελατών και προμηθευτών.

Απαιτούμενα προσόντα θέσης/σεων:

Ομαδικότητα, συνεργατικότητα, επαγγελματισμός

Διεύθυνση χώρου απασχόλησης του φοιτητή/τριας:

ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 6, ΜΑΡΟΥΣΙ

Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να στείλουν το Βιογραφικό τους Σημείωμα:

Με email

Πληροφορίες:

Διεύθυνση:   ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΤΟΜΠΡΑ 3, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Τηλ.:   210 – 6062100
Ε-mail:   postmaster@kpmg.gr
Ιστοσελίδα Εταιρείας:   https://home.kpmg/gr/el/home.html

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες οι ενδιαφερόμενου να απευθύνονται στο τηλ:

210 – 6062265

Αρμόδιος:

ΓΑΓΑΝΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

Γενικές παρατηρήσεις – επιπλέον πληροφορίες

Υπευθυνος Επικοινωνίας για τις Πρακτικές Άσκήσεις είναι ο ΓΑΓΑΝΗΣ ΣΤΑΘΗΣ. Παρακαλώ οι φοιτητές να επικοινωνούν μαζί μου στο egaganis@kpmg.gr