Η εταιρεία Επωνυμία: VOICELAND AE και με αντικείμενο Η εταιρεία ζητά 3 φοιτητές/τριες για πρακτική άσκηση. Οι θέσεις είναι δυο για developers κι μια για το τμήμα τεχνικής υποστήριξης των εταιρικών πελατών μας. επιθυμεί να απασχολήσει 3 φοιτητή/ές για εξάμηνη πρακτική άσκηση από το/τα τμήμα/τα  Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ     του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας.

Περιγραφή θέσης/σεων – καθήκοντα:

Χρειαζόμαστε άτομα για να καλύψουμε τις παρακάτω θέσεις : 1) Θέση τεχνικής υποστήριξης πελατών Ο ενδιαφερόμενος θα 1.Υποστηρίζει πελάτες για τη παραμετροποιηση των VoIP τηλεφωνικών κέντρων, VoIP τηλεφώνων. 2.Δημιουργεί τεχνικά εγχειρίδια για υπηρεσίες / APIs 3.Διαχειρίζεται εργαλεία ανοικτού λογισμικού online/offline 2)Προγραμματιστής – Θέση Ανάπτυξης λογισμικού. Ο ενδιαφερόμενος θα 1.αναπτύσει web εφαρμογές ή microservices ή APIs για συγκεκριμένους σκοπούς, όπως η ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών ή τη βελτίωση υπάρχοντων. 2.Θα δημιουργεί εργαλεία για τη καλύτερη διαχείριση των εφαρμογών που δημιουργεί.

Απαιτούμενα προσόντα θέσης/σεων:

1) Θέση τεχνικής υποστήριξης πελατών Χρειάζονται Γνώσεις δικτυών TCP/IP, Πρωτοκόλλου SIP Εργαλεία που χρησιμοποιούμε : Λειτουργικό σύστημα Linux / Windows Mikrotik Routers 3CX PBX Asterisk 2)Προγραμματιστής – Θέση Ανάπτυξης λογισμικού. Εργαλεία ανοικτού κώδικα που χρησιμοποιούμε λειτουργικό σύστημα LINUX hashicorp Terraform/vault/Consul/Nomad/Vagrant/Packer/ Docker,Google kubernetes, Ansible, Opensips,rtpengine,asterisk,freeswitch mysql,postgresql,mongo,cassandra,rabbitmq,nginx,apache,traefik Γλώσσες προγραμματισμού : Vue.js framework Golang PHP Java html Javascript Android /Iphone SDK bash scripting

Διεύθυνση χώρου απασχόλησης του φοιτητή/τριας:

ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 2 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 14452 ΑΘΗΝΑ

Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να στείλουν το Βιογραφικό τους Σημείωμα:

Με email

Πληροφορίες:

Διεύθυνση:   ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 2 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 14452 ΑΘΗΝΑ
Τηλ.:   2122228000
Ε-mail:   info@voiceland.gr
Ιστοσελίδα Εταιρείας:   www.voiceland.gr

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες οι ενδιαφερόμενου να απευθύνονται στο τηλ:

2122228000

Αρμόδιος:

ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΜΒΑΚΑΡΗΣ

Γενικές παρατηρήσεις – επιπλέον πληροφορίες

Η συνεργασία μας θα ξεκινησει με οριζοντα εξαμήνου και πριν το τέλος της πρακτικής άσκησης θα γίνει αξιολόγηση.