Η εταιρεία Επωνυμία: KAΛΥΜΝΙΟΣ Ν. Δ. Ο.Ε. και με αντικείμενο ΦΥΤΩΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΥΤΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ επιθυμεί να απασχολήσει 1 φοιτητή/ές για εξάμηνη πρακτική άσκηση από το/τα τμήμα/τα  Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος     του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας.

Περιγραφή θέσης/σεων – καθήκοντα:

ΠΩΛΗΣΕΙΣ- ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ- ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ, ΜΕΤΑΦΥΤΕΥΣΕΙΣ,ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΗΠΩΝ

Απαιτούμενα προσόντα θέσης/σεων:

ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΛΟΓΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διεύθυνση χώρου απασχόλησης του φοιτητή/τριας:

Λ. ΛΑΥΡΙΟΥ 137 ΠΑΙΑΝΙΑ

Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να στείλουν το Βιογραφικό τους Σημείωμα:

Με email

Πληροφορίες:

Διεύθυνση:   Λ. ΛΑΥΡΙΟΥ 137 ΠΑΙΑΝΙΑ
Τηλ.:   2106029516
Ε-mail:   dimitris.kalymnios@gmail.com
Ιστοσελίδα Εταιρείας:

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες οι ενδιαφερόμενου να απευθύνονται στο τηλ:

2106029516

Αρμόδιος:

ΚΑΛΥΜΝΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Γενικές παρατηρήσεις – επιπλέον πληροφορίες