Η εταιρεία Επωνυμία: ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ και με αντικείμενο ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ επιθυμεί να απασχολήσει 2 φοιτητή/ές για εξάμηνη πρακτική άσκηση από το/τα τμήμα/τα  Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής     του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας.

Περιγραφή θέσης/σεων – καθήκοντα:

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ

Απαιτούμενα προσόντα θέσης/σεων:

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ , ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΤΕΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Διεύθυνση χώρου απασχόλησης του φοιτητή/τριας:

ΙΠΠΟΔΑΜΕΙΑΣ 77

Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να στείλουν το Βιογραφικό τους Σημείωμα:

Με email

Πληροφορίες:

Διεύθυνση:   ΙΠΠΟΔΑΜΕΙΑΣ 77
Τηλ.:   2102690430
Ε-mail:   vobiraki@outlook.com
Ιστοσελίδα Εταιρείας:

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες οι ενδιαφερόμενου να απευθύνονται στο τηλ:

2102690430

Αρμόδιος:

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ

Γενικές παρατηρήσεις – επιπλέον πληροφορίες

ΑΠΟ 01/03/2019 ΜΕΧΡΙ 30/08/2019