Η εταιρεία Επωνυμία: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ και με αντικείμενο ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ επιθυμεί να απασχολήσει 22 φοιτητή/ές για εξάμηνη πρακτική άσκηση από το/τα τμήμα/τα  Νοσηλευτικής     του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας.

Περιγραφή θέσης/σεων – καθήκοντα:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Απαιτούμενα προσόντα θέσης/σεων:

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διεύθυνση χώρου απασχόλησης του φοιτητή/τριας:

ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΜΑ

Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να στείλουν το Βιογραφικό τους Σημείωμα:

Με email

Πληροφορίες:

Διεύθυνση:   ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΜΑ
Τηλ.:   2231356000
Ε-mail:   dioikitis@hosplam.gr
Ιστοσελίδα Εταιρείας:   www.hosplam.gr

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες οι ενδιαφερόμενου να απευθύνονται στο τηλ:

2231356668

Αρμόδιος:

ΥΦΑΝΤΗΣ ΑΡΗΣ

Γενικές παρατηρήσεις – επιπλέον πληροφορίες

1/10/2018-31/03/2018