Η εταιρεία Επωνυμία: INTRACOM DEFENSE ELECTRONICS και με αντικείμενο Η IDE, εταιρία-ηγέτης στην ανάπτυξη και παραγωγή ηλεκτρονικών και επικοινωνιών αμυντικών συστημάτων στην Ελλάδα, είναι θυγατρική της Intracom Holdings, ενός από τους μεγαλύτερους πολυεθνικούς ομίλους τεχνολογίας στη Ν.Α. Ευρώπη. Η IDE έχει αποκτήσει μοναδική τεχνογνωσία στη σχεδίαση, ανάπτυξη και παραγωγή προϊόντων που ενσωματώνουν τεχνολογίες αιχμής. Η εταιρία συμμετέχει επίσης σε διεθνή προγράμματα ανάπτυξης και παραγωγής όπως και σε διεθνείς συνεργασίες για την παραγωγή και εξαγωγή αμυντικού εξοπλισμού και περιλαμβάνεται στην επίσημη λίστα προμηθευτών του ΝΑΤΟ. επιθυμεί να απασχολήσει 2φοιτητή/ές για εξάμηνη πρακτική άσκηση από το/τα τμήμα/τα  Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ     του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας.

Περιγραφή θέσης/σεων – καθήκοντα:

Υποστήριξη των ομάδων Component Engineering & Incoming Inspection.

Απαιτούμενα προσόντα θέσης/σεων:

Πολύ καλή γνώση Η/Υ και Αγγλικών.

Διεύθυνση χώρου απασχόλησης του φοιτητή/τριας:

21ο ΧΛΜ ΝΕΑΣ ΟΔΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να στείλουν το Βιογραφικό τους Σημείωμα:

Με email

Πληροφορίες:

Διεύθυνση:   21ο ΧΛΜ ΝΕΑΣ ΟΔΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλ.:   2106678015
Ε-mail:   hr@intracomdefense.com
Ιστοσελίδα Εταιρείας:   www.intracomdefense.com

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες οι ενδιαφερόμενου να απευθύνονται στο τηλ:

2106678015

Αρμόδιος:

ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΙΣΠΙΤΣΟΥ

Γενικές παρατηρήσεις – επιπλέον πληροφορίες

Οι φοιτητές θα απασχοληθούν στο πλαίσιο της εξάμηνης πρακτικής τους άσκησης.