Η εταιρεία Επωνυμία: ΚΟΝΝΟΥΑΣΕΡ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ.ΕΠΕ και με αντικείμενο ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ επιθυμεί να απασχολήσει 1 φοιτητή/ές για εξάμηνη πρακτική άσκηση από το/τα τμήμα/τα  Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής     του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας.

Περιγραφή θέσης/σεων – καθήκοντα:

ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ,ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ,ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Απαιτούμενα προσόντα θέσης/σεων:

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Διεύθυνση χώρου απασχόλησης του φοιτητή/τριας:

ΕΛΛΗΣ 3Α ΕΚΚΑΛΗ

Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να στείλουν το Βιογραφικό τους Σημείωμα:

Με email

Πληροφορίες:

Διεύθυνση:   ΕΛΛΗΣ 3Α ΕΚΚΑΛΗ
Τηλ.:   2108136439
Ε-mail:   connlin@otenet.gr
Ιστοσελίδα Εταιρείας:

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες οι ενδιαφερόμενου να απευθύνονται στο τηλ:

2108136439

Αρμόδιος:

ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Γενικές παρατηρήσεις – επιπλέον πληροφορίες