Η εταιρεία Επωνυμία: Ερνστ & Γιανγκ Ανώνυμη εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και με αντικείμενο Παροχή συμβουλευτικών και φορολογικών υπηρεσιών. επιθυμεί να απασχολήσει 3 φοιτητή/ές για εξάμηνη πρακτική άσκηση από το/τα τμήμα/τα  Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής     του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας.

Περιγραφή θέσης/σεων – καθήκοντα:

βοηθός φορολογικού συμβούλου

Απαιτούμενα προσόντα θέσης/σεων:

Γνώση λογιστικής και ενδιαφέρον για μάθηση και εξέλιξη.

Διεύθυνση χώρου απασχόλησης του φοιτητή/τριας:

Χείμαρρας 8Β

Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να στείλουν το Βιογραφικό τους Σημείωμα:

Με email

Πληροφορίες:

Διεύθυνση:   Χείμαρρας 8Β
Τηλ.:   2102886000
Ε-mail:   talent.greece@gr.ey.com
Ιστοσελίδα Εταιρείας:   https://www.ey.com/en_gr

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες οι ενδιαφερόμενου να απευθύνονται στο τηλ:

210-6171846

Αρμόδιος:

Στέλλα Γιαννούκου

Γενικές παρατηρήσεις – επιπλέον πληροφορίες

6μήνες