Εταιρεία στον χώρο των Ιατροτεχνολογικών προϊόντων δίνει την ευκαιρία σε ενδιαφερόμενους να
αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία και ν’ αναπτύξουν δεξιότητες, προσφέροντας:

Εκπαίδευση σε πραγματικές εργασιακές συνθήκες σε μία από τις πλέον αναπτυσσόμενες εταιρείες στην
Ελλάδα και απόκτηση μοναδικής εμπειρίας

ΠΑΡΑΚΑΛΟΎΝΤΑΙ ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΌΜΕΝΟΙ ΌΠΩΣ ΑΠΟΣΤΕΊΛΟΥΝ ΤΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΌ ΤΟΥΣ
ΣΗΜΕΊΩΜΑ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉ ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ G.ASTRINAKI@DIACHEL.GR Ή ΣΤΟ INFO@DIACHEL.GR