Η εταιρεία DENELPACK / ΔΕΝΕΛΑΒΑΣ ΑΕΒΕ με αντικείμενο την παραγωγή και διανομή υλικών συσκευασίας επιθυμεί να απασχολήσει 2 φοιτητές/τριες για εξάμηνη πρακτική άσκηση από το τμήμα
Μηχανολόγων Μηχανικών του ΤΕΙ.

Περιγραφή θέσης – καθήκοντα:

Χειριστής Μηχανής Παραγωγής Πλαστικών
– Εργοδηγός Βάρδιας

Απαιτούμενα προσόντα θέσης/σεων:
Θα προτιμηθούν οι υποψήφιοι που διαθέτουν διάθεση για μάθηση, υπευθυνότητα, αντίληψη και ομαδικό πνεύμα συνεργασίας.

Διεύθυνση χώρου απασχόλησης:
Ύπατο, Θήβα

Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να στείλουν το Βιογραφικό τους Σημείωμα:
Με email : production@denelavaspack.gr & cc: account@denelavaspack.gr
Πληροφορίες:
Τηλ.: 2102533060
Ιστοσελίδα Εταιρείας: www.denelpack.com [1]
Αρμόδιος:
κος Ρένος Ευαγγελίδης