Η εταιρεία Επωνυμία: RAYCAP S.A και με αντικείμενο ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ επιθυμεί να απασχολήσει 1 φοιτητή/ές για εξάμηνη πρακτική άσκηση από το/τα τμήμα/τα  Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ     του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας.

Περιγραφή θέσης/σεων – καθήκοντα:

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Απαιτούμενα προσόντα θέσης/σεων:

ΓΝΩΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Διεύθυνση χώρου απασχόλησης του φοιτητή/τριας:

ΒΙΠΕ ΔΡΑΜΑΣ

Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να στείλουν το Βιογραφικό τους Σημείωμα:

Με email

Πληροφορίες:

Διεύθυνση:   ΒΙΠΕ ΔΡΑΜΑΣ
Τηλ.:   25210 55700
Ε-mail:   akolotouros@raycap.com
Ιστοσελίδα Εταιρείας:   www.raycap.com

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες οι ενδιαφερόμενου να απευθύνονται στο τηλ:

25210 81620, 25210 55700

Αρμόδιος:

ΔΑΛΑΚΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ

Γενικές παρατηρήσεις – επιπλέον πληροφορίες

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ