Η εταιρεία Επωνυμία: ΤΣΙΜΠΡΙΔΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ και με αντικείμενο Περιγραφή Θέσης: Βοηθός σε τμήμα Λογιστηρίου στη Νίκαια Σπουδαστής / Σπουδάστρια Τμημάτων Οικονομικής κατεύθυνσης των Πανεπιστημίων & Οικονομικής κατεύθυνσης της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) Απαραίτητα: Διάθεση για μάθηση και εξέλιξη Αγάπη για την τεχνολογία και την καινοτομία Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας επιθυμεί να απασχολήσει 3 φοιτητή/ές για εξάμηνη πρακτική άσκηση από το/τα τμήμα/τα  Διοίκησης Επιχειρήσεων   Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής       του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας.

Περιγραφή θέσης/σεων – καθήκοντα:

Περιγραφή Θέσης: Βοηθός σε τμήμα Λογιστηρίου στη Νίκαια

Απαιτούμενα προσόντα θέσης/σεων:

Διάθεση για μάθηση και εξέλιξη Αγάπη για την τεχνολογία και την καινοτομία Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

Διεύθυνση χώρου απασχόλησης του φοιτητή/τριας:

ΡΟΔΟΠΟΛΕΩΣ 8

Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να στείλουν το Βιογραφικό τους Σημείωμα:

Με email

Πληροφορίες:

Διεύθυνση:   ΡΟΔΟΠΟΛΕΩΣ 8
Τηλ.:   2118504050
Ε-mail:   support@infostep.gr
Ιστοσελίδα Εταιρείας:   http://infostep.gr/

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες οι ενδιαφερόμενου να απευθύνονται στο τηλ:

2118504050

Αρμόδιος:

ΤΣΙΜΠΡΙΔΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ

Γενικές παρατηρήσεις – επιπλέον πληροφορίες