Η εταιρεία Επωνυμία: RAVAGO HELLAS BUILDING SOLUTIONS A.E και με αντικείμενο ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΟΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ επιθυμεί να απασχολήσει 1 φοιτητή/ές για εξάμηνη πρακτική άσκηση από το/τα τμήμα/τα  Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ   Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ   Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών Τ.Ε.     του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας.

Περιγραφή θέσης/σεων – καθήκοντα:

Συμμετοχή στη Συντήρηση του Η/Μ εξοπλισμού του εργοστασίου Συμμετοχή στην Οργανωτική διαδικασία του τμήματος συντήρησης Συμμετοχή στη διενέργεια μετρήσεων στο εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου του εργοστασίου

Απαιτούμενα προσόντα θέσης/σεων:

Τελειόφοιτος ΤΕΙ Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών Χρήση Η/Υ και MS Office Καλή Γνώση Αγγλικών

Διεύθυνση χώρου απασχόλησης του φοιτητή/τριας:

ΑΡΜΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΟΣ, 32200

Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να στείλουν το Βιογραφικό τους Σημείωμα:

Με email

Πληροφορίες:

Διεύθυνση:  15124 ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΔΡΑ)
Τηλ.:   2144008400
Ε-mail:   payroll.gr@ravago.com
Ιστοσελίδα Εταιρείας:   https://greece.ravago.com/

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες οι ενδιαφερόμενου να απευθύνονται στο τηλ:

22620 72083, 2144008607,

Αρμόδιος:

ΒΕΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Γενικές παρατηρήσεις – επιπλέον πληροφορίες

Διάρκεια πρακτικής άσκησης 6 μήνες.