Η εταιρεία Επωνυμία: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΩΝ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε. και με αντικείμενο Ο ΟΛΝΕ ΑΕ είναι ανώνυμη εταιρία κοινής ωφέλειας του ευρύτερου δημόσιου τομέα, με σκοπό την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος, τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Ναυτιλίας & Αιγαίου επιθυμεί να απασχολήσει 25 φοιτητή/ές για εξάμηνη πρακτική άσκηση από το/τα τμήμα/τα  Διοίκησης Επιχειρήσεων   Εμπορίας & Διαφήμισης   Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ   Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ   Ηλεκτρολογίας   Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής   Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ   Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ   Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ     του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας.

Περιγραφή θέσης/σεων – καθήκοντα:

Η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης των Τομέων του Οργανισμού (Διοικητικός, Οικονομικός, Τεχνικός)

Απαιτούμενα προσόντα θέσης/σεων:

ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Διεύθυνση χώρου απασχόλησης του φοιτητή/τριας:

ΛΙΑΣΚΑ 3 & ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΧΑΛΚΙΔΑ

Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να στείλουν το Βιογραφικό τους Σημείωμα:

Με email

Πληροφορίες:

Διεύθυνση:   ΛΙΑΣΚΑ 3 & ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΧΑΛΚΙΔΑ
Τηλ.:   222123701
Ε-mail:   info@olne.gr
Ιστοσελίδα Εταιρείας:   www.olne.gr

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες οι ενδιαφερόμενου να απευθύνονται στο τηλ:

2221023701

Αρμόδιος:

ΜΑΝΙΑΤΗΣ Π. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Γενικές παρατηρήσεις – επιπλέον πληροφορίες

ΘΕΣΕΙΣ: 5 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, 4 ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ, 2 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ, 2 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ, 3 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, 6 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, 1 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ, 1 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕ, 1 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ