Η εταιρεία Επωνυμία: Θ. ΠΑΓΩΝΗΣ – Γ. ΚΟΧΡΩΝΑ Ι.Ε.Π.Υ.Α Ο.Ε και με αντικείμενο Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ επιθυμεί να απασχολήσει 2 φοιτητή/ές για εξάμηνη πρακτική άσκηση από το/τα τμήμα/τα  Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ   Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ   Ηλεκτρολογίας   Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ     του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας.

Περιγραφή θέσης/σεων – καθήκοντα:

ΒΟΗΘΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΒΟΗΘΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Απαιτούμενα προσόντα θέσης/σεων:

ΓΝΩΣΕΙΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ

Διεύθυνση χώρου απασχόλησης του φοιτητή/τριας:

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 157 ΓΕΡΑΚΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΚ 15344

Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να στείλουν το Βιογραφικό τους Σημείωμα:

Με email

Πληροφορίες:

Διεύθυνση:   ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 157 ΓΕΡΑΚΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΚ 15344
Τηλ.:   2106033387
Ε-mail:   info@netpc.gr
Ιστοσελίδα Εταιρείας:   www.netpc.gr

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες οι ενδιαφερόμενου να απευθύνονται στο τηλ:

6977421019

Αρμόδιος:

ΠΑΓΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Γενικές παρατηρήσεις – επιπλέον πληροφορίες