Η εταιρεία Επωνυμία: ΤΕΡΝΑ ΑΕ και με αντικείμενο Η ΤΕΡΝΑ ιδρύθηκε το 1972 και από τότε δραστηριοποιείται εντατικά στην ανάληψη και εκτέλεση ενός ευρύτατου φάσματος Δημόσιων και Ιδιωτικών έργων.Επίσης,αποτελεί σήμερα την κατασκευαστική Εταιρεία του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Η ισχυρή και αποτελεσματική οργανωτική της δομή της εξασφαλίζει κυρίαρχη παρουσία σε σημαντικούς τομείς επιχειρηματικής δράσης. επιθυμεί να απασχολήσει 2 φοιτητή/ές για εξάμηνη πρακτική άσκηση από το/τα τμήμα/τα  Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ     του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας.

Περιγραφή θέσης/σεων – καθήκοντα:

? Τεχνικός έλεγχος, επισκευή και συναρμολόγηση σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, Laptop, Tablet και κινητά. ? Επισκευή και αναβάθμιση σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, Laptop, Tablet και κινητά. ? Εγκατάσταση, συντήρηση, επίλυση προβλημάτων στα λειτουργικά συστήματα MS, Windows, Linux, προγραμμάτων σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, Laptop, Tablet, κινητά, εκτυπωτές, scanner, fax και πολυμηχανήματα. ? Επανασχεδιασμός και συντήρηση τοπικού δικτύου. ? Απομακρυσμένη διαχείριση και επισκευή σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, Laptop, εκτυπωτές, scanner, fax και πολυμηχανήματα. ? Ρύθμιση και ενεργοποίηση καρτών εισόδου.

Απαιτούμενα προσόντα θέσης/σεων:

? Windows XP, Windows Vista, Windows 7-8-10, Linux. ? Microsoft Office: Word, Excel, Power Point, Access, Vision, Project. ? Αναβάθμιση και επισκευή όλων των τύπων ηλεκτρονικών υπολογιστών. ? Εγκατάσταση δικτύων Η/Υ. ? Εγκατάσταση Vpn. ? Εγκατάσταση Virtual Machines, Virtual Box. ? Εγκατάστασή firewall. ? Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και Laptop. ? Αναβάθμιση ηλεκτρονικών υπολογιστών και Laptop. ? Προγραμματισμός καρτών. ? Εγκατάσταση σχεδιαστικών προγραμμάτων. ? Προγραμματισμός. ? Επισκευή εκτυπωτών και πολυμηχανημάτων. ? Αναβάθμιση εκτυπωτών και πολυμηχανημάτων.

Διεύθυνση χώρου απασχόλησης του φοιτητή/τριας:

ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 85

Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να στείλουν το Βιογραφικό τους Σημείωμα:

Με email

Πληροφορίες:

Διεύθυνση:   ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 85
Τηλ.:   2106968049
Ε-mail:   epresi@gekterna.com
Ιστοσελίδα Εταιρείας:   http://www.terna.gr/

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες οι ενδιαφερόμενου να απευθύνονται στο τηλ:

2106968049

Αρμόδιος:

Έλενα Πρέση

Γενικές παρατηρήσεις – επιπλέον πληροφορίες

Έναρξη πρακτικής: Απρίλιος