Η εταιρεία Επωνυμία: PointCreative και με αντικείμενο E-shop – erp επιθυμεί να απασχολήσει 1 φοιτητή/ές για εξάμηνη πρακτική άσκηση από το/τα τμήμα/τα  Διοίκησης Επιχειρήσεων   Εμπορίας & Διαφήμισης   Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ     του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας.

Περιγραφή θέσης/σεων – καθήκοντα:

E-shop – erp

Απαιτούμενα προσόντα θέσης/σεων:

E-shop – erp

Διεύθυνση χώρου απασχόλησης του φοιτητή/τριας:

Λ. Καλυβίων

Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να στείλουν το Βιογραφικό τους Σημείωμα:

Με email

Πληροφορίες:

Διεύθυνση:   Λ. Καλυβίων
Τηλ.:   2231033400
Ε-mail:   Info@pointcreative.gr
Ιστοσελίδα Εταιρείας:   www.pointcreative.gr

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες οι ενδιαφερόμενου να απευθύνονται στο τηλ:

2231033400

Αρμόδιος:

Παπασταμάτης Παναγιωτης

Γενικές παρατηρήσεις – επιπλέον πληροφορίες

,Δευτέρα – Παρασκευή 8:00 – 4:00