Σύντομη περιγραφή εταιρείας -αντικείμενο εταιρείας:

Βιομηχανία ηλεκτρομηχανολογικών. Η Schneider Electric Ελλάδας αναζητά ταλαντούχους νέους τελειόφοιτους ΑΕΙ ή ΤΕΙ που σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών τους μπορούν να ξεκινήσουν άμεσα την πρακτική τους άσκηση και θέλουν να αποκτήσουν σημαντική εργασιακή εμπειρία και πολύτιμες γνώσεις σε μια εταιρία που ηγείται του ψηφιακού μετασχηματισμού στη διαχείριση ενέργειας και τον
αυτοματισμό.

Αριθμός φοιτητών για πρακτική άσκηση: 2

Τμήματα ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας

ΗΛΕΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕ

Περιγραφή θέσης/σεων – καθήκοντα:

Η απασχόληση των φοιτητών πραγματοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το πρόγραμμα σπουδών τους και την νομοθεσία σχετικά με την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης.
Ανάλογα με το τμήμα στο οποίο θα τοποθετηθεί ο υποψήφιος θα ασχοληθεί ενεργά κατόπιν εκπαίδευσης με την υποστήριξη των δραστηριοτήτων του σε θέματα ηλεκτρικής ενέργειας και
ισχύος, σύνταξη προσφορών, ενημέρωση πελατών, συμμετοχή σε σχεδιασμό ενεργειών marketing, διαχείριση εμπορικών και τεχνικών επιστροφών, xρήση software εγκατεστημένης βάσης εξοπλισμού
Εταιρίας, χρήση εργαλείου CRM.

* Τελειόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ Ηλεκτρολογίας, Αυτοματισμού και Ηλεκτρονικοί που μπορούν να ξεκινήσουν την πρακτική τους άσκηση σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών τους

* Άριστη γνώση και χρήση Αγγλικών
* Άριστη χρήση MS Office
* Θέληση για συνεχή επιμόρφωση και προσωπική εξέλιξη
* Επικοινωνιακές δεξιότητες σε ένα δυναμικό περιβάλλον εργασίας
* Δημιουργικότητα και πρωτοβουλία
* Πάθος για τις νέες τεχνολογίες

Αποστολή βιογραφικού Σημειώματος: ίδια με τα παραπάνω

Γενικές παρατηρήσεις – επιπλέον πληροφορίες

6 MHNES χρονικό διάστημα

Υπεύθυνος – αρμόδιος Πρακτικής Άσκησης
Φοιτητή/τριας: Ευάγγελος Μέλος /
Μαλαματένιου Γεωργία
Τηλ: 2106295453 / 209