Η εταιρεία Επωνυμία: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Λ. ΤΑΣΙΟΥΛΗΣ και με αντικείμενο Αντικείμενο απασχόλησης: Πιστοποιήσεις CE προϊόντων, Πιστοποιήσεις Εταιριών (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001 κ.α.), Τεχνικά σχέδια, Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας, επιθυμεί να απασχολήσει 1 φοιτητή/ές για εξάμηνη πρακτική άσκηση από το/τα τμήμα/τα  Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ     του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας.

Περιγραφή θέσης/σεων – καθήκοντα:

Σχεδιασμός και εγκατάσταση σε επιχειρήσεις Εγχειριδίων (Συστήματα) Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών κατά ISO 27001 και κατά GDPR

Απαιτούμενα προσόντα θέσης/σεων:

Χρήση υπολογιστή (windows, ms office) Γνώση αγγλικής γλώσσας Οργανωτικές ικανότητες Συνέπεια και υψηλό αίσθημα ευθύνης

Διεύθυνση χώρου απασχόλησης του φοιτητή/τριας:

1 Miaouli

Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να στείλουν το Βιογραφικό τους Σημείωμα:

Με email

Πληροφορίες:

Διεύθυνση:   1 Miaouli
Τηλ.:   2310 926 966
Ε-mail:   e.tasioulis@meco.gr
Ιστοσελίδα Εταιρείας:

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες οι ενδιαφερόμενου να απευθύνονται στο τηλ:

6937 444 254

Αρμόδιος:

Τασιούλης Ευάγγελος

Γενικές παρατηρήσεις – επιπλέον πληροφορίες