Η εταιρεία Επωνυμία: CompuForce Ltd. και με αντικείμενο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟ Η/Υ επιθυμεί να απασχολήσει 1 φοιτητή/ές για εξάμηνη πρακτική άσκηση – Μόνιμη αποσχόληση από το/τα τμήμα/τα  Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ     του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας.

Περιγραφή θέσης/σεων – καθήκοντα:

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, APPLICATION SOFTWARE ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ

Απαιτούμενα προσόντα θέσης/σεων:

ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ, ΓΝΩΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΏΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ

Διεύθυνση χώρου απασχόλησης του φοιτητή/τριας:

Xanthou 3

Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να στείλουν το Βιογραφικό τους Σημείωμα:

Με email

Πληροφορίες:

Διεύθυνση:   Xanthou 3
Τηλ.:   2109575880
Ε-mail:   info@compuservice.gr
Ιστοσελίδα Εταιρείας:   www.compuservice.gr

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες οι ενδιαφερόμενου να απευθύνονται στο τηλ:

210 9575880

Αρμόδιος:

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΧΑΛΔΑΙΟΣ

Γενικές παρατηρήσεις – επιπλέον πληροφορίες

15/11/2019 – 15/5/2020