Η εταιρεία Επωνυμία: BFS GROUP Μ.Ε.Π.Ε. και με αντικείμενο Η εταιρεία BFS Group απορροφώντας την εταιρεία Centronet συστάθηκε το 1994 με κύρια δραστηριότητα την παροχή όλων των προσφερόμενων υπηρεσιών ενός σύγχρονου, πρότυπου «τηλεφωνικού κέντρου». Μέσα από το Call Center της εταιρείας παρέχονται ολοκληρωμένες λύσεις για τους πελάτες της σ? ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, με κύριο άξονα την πώληση και προώθηση υπηρεσιών και προϊόντων. Οι δυνατότητες της εταιρείας σε ανθρώπινο δυναμικό, υποδομή και τεχνολογικό εξοπλισμό έκαναν εφικτή τη μαζική διαχείριση και προώθηση χιλιάδων τηλεφωνικών επαφών σε καθημερινή βάση διευρύνοντας τόσο τις γνώσεις και την εμπειρία των στελεχών της όσο και το πελατολόγιό της, που σήμερα αριθμεί ένα σημαντικό αριθμό εταιριών υψηλού προφίλ στην ελληνική και διεθνή αγορά. επιθυμεί να απασχολήσει 3 φοιτητή/ές για εξάμηνη πρακτική άσκηση από το/τα τμήμα/τα  Διοίκησης Επιχειρήσεων   Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ   Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ   Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής   Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ   Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ   Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ       του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας.

Περιγραφή θέσης/σεων – καθήκοντα:

? Καταχώρηση αιτήσεων και παραστατικών (CRM) ? Υποστήριξη λειτουργιών λογιστηρίου & back office ? Διαχείριση και ανανέωση υπάρχοντος πελατολογίου ? Φυσική και ηλεκτρονική αρχειοθέτηση εγγράφων

Απαιτούμενα προσόντα θέσης/σεων:

? Υπευθυνότητα ,Ομαδικό πνεύμα. ? Επικοινωνιακές & Οργανωτικές Ικανότητες ? Καλή γνώση χρήσης Η/Υ ? Διάθεση για εργασία

Διεύθυνση χώρου απασχόλησης του φοιτητή/τριας:

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 270Α, ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΘΗΝΑ

Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να στείλουν το Βιογραφικό τους Σημείωμα:

Με email

Πληροφορίες:

Διεύθυνση:   ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 270Α, ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΘΗΝΑ
Τηλ.:   210 36 68 903
Ε-mail:   hr@bankfs.gr
Ιστοσελίδα Εταιρείας:   www.bfsgroup.gr

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες οι ενδιαφερόμενου να απευθύνονται στο τηλ:

210 3668903

Αρμόδιος:

ΓΚΟΥΜΑ ΣΟΦΙΑ

Γενικές παρατηρήσεις – επιπλέον πληροφορίες