Η εταιρεία Επωνυμία: AQURANCE A.E. και με αντικείμενο Aqurance, one of the fastest growing companies in Life Sciences? services provision, seeks to empower young and vigorous students and give them the opportunity to make their first steps in corporate and business landscape. We?re keen to foster new ideas and talented people. Aqurance specialize in Multichannel, Digital Services & Analytics for Global Life Sciences. Combining extended Pharma industry knowledge with advanced IT skills we help our clients to maximize their sales and marketing outcomes. Focusing only to Life Sciences industry and applying state of the art technology, makes us one of the most trusted services providers in Europe. Since 2011, we consult global companies into forging their CRM, CLM and Business Analytics strategy and implement it with top-of-breed cloud technology. επιθυμεί να απασχολήσει 1 φοιτητή/ές για εξάμηνη πρακτική άσκηση από το/τα τμήμα/τα  Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ     του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας.

Περιγραφή θέσης/σεων – καθήκοντα:

Internship – Software Developer ? Design and develop multichannel and web related software solutions, based on requirements. ? Produce clean, efficient code based on specifications. ? Update, repair and modify existing software and generic applications. ? Perform review, error and quality checks before delivery. ? Upload finished multichannel content on Sandbox and Production environments, as needed. ? Maintain technical documentation on program development, logic, coding, testing, changes

Απαιτούμενα προσόντα θέσης/σεων:

? Fluency in English, excellent command of the Greek language ? Understanding of responsive web design, software engineering, relational databases and design patterns. ? Good Knowledge with required languages and technologies including: HTML, CSS, JavaScript libraries and frameworks. ? Excellent knowledge of Microsoft Office Suite.

Διεύθυνση χώρου απασχόλησης του φοιτητή/τριας:

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 62

Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να στείλουν το Βιογραφικό τους Σημείωμα:

Με email

Πληροφορίες:

Διεύθυνση:   ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 62
Τηλ.:   210 6200206
Ε-mail:   info@aqurance.com
Ιστοσελίδα Εταιρείας:   www.aqurance.com

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες οι ενδιαφερόμενου να απευθύνονται στο τηλ:

210 6257050

Αρμόδιος:

ΕΛΕΝΑ ΣΙΟΡΕΝΤΑ

Γενικές παρατηρήσεις – επιπλέον πληροφορίες

Period of Internship: 1/10/2019 – 30/03/2020 Accepted applications via ESPA and OAED.